Zondag  21 apr. 2019

Jaargang 11 : 542

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur    1e Paasdag

                                                                                                                                                                                         

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. M. de Winter-van Esch

Dhr. W. Bruinius

Mw. J. Dijkhuizen-Weima

Emmy Pijper en Alie Stoppels-v.d.Ploeg

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema

Mw. B. Bansema-Ronda (reserve)

Projectlied


Orde van dienst

Welkom                                                                                                                                                                                 

Zingen: Hemelhoog 169: 1, 3 en 4 – Daar juicht een toon

Bemoediging en groet – samen met twee kinderen

Gebed

Luisteren naar lied, gezongen en begeleid door Henk Lenting en Jake Schimmel:

                       Zo lief had God de Vader ons (Hemelhoog 210)

Johannes 19:28-30 en 38-42 – door de lector

Zingen: Lied 939 – Op U alleen

Johannes 20:1-10

Zingen: Lied 642: 1, 2, 4 en 8 – Ik zeg het allen, dat Hij leeft

Johannes 20:11-1                                                                                                                                                                   

Zingen: lied 659: 1, 4, 5 en 6 – Kondig het jubelend aan                                                                                                                        

Afsluiting van het paasproject voor de kinderen

Zingen: projectlied

Overdenking

Zingen: Hemelhoog 171 – Geprezen zij de Heer

Dankgebed

Lied op de schermen: weet je dat de lente komt

Gedicht: zonder liefde ben je nergens (Liedboek blz. 1302)

Inzameling van de gaven

Ondertussen luisteren we naar ‘Oh Happy Day’ op de schermen

De kindernevendienst overhandigt de spaarschoenendoos van het Tear-project aan de diaconie.

Zingen: Slotlied: Hemelhoog  200 – U zij de glorie

Zegen

Zingen: lied 416:3

 Collecte  

De  eerste collecte is voor  KIA-Paascollecte, de tweede collecte is voor de kerk.

 

Vanuit de kindernevendienst.

ook dit jaar hebben we een Paasproject voorbereid. We sluiten deze 40 dagen tijd aan bij het project van TEAR. Het thema is : Vieren.  We hebben een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament gekozen die met vieren te maken hebben. Het is een periode van bezinning, maar we mogen ook uitkijken naar het feest van Pasen.

 

Eerste Paasdag is het de gewoonte dat de kinderen na de dienst weer een  Paasattentie bij de ouderen (vanaf 80 jaar) brengen. De kinderen hebben dit gemaakt tijdens de kindernevendienst.

Na de dienst zullen de kinderen de attentie bij de ouderen  brengen. De kinderen mogen zich verzamelen bij de uitgang. Ze worden na afloop zo nodig weer thuis gebracht.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.

 

Bloemschikking

Zondag 21-4 Pasen, we vieren dat Jezus leeft.We zien een hart waar tussen veel verschillende bloemen staan. Deze bloemen symboliseren de verschillen tussen alle mensen. We zijn allemaal anders en toch houden Jezus en zijn Vader van ons allemaal.

  

Erediensten              22 april     2e Paasdag       9.30  uur   ds. K. Pieterman      kerk in Losdorp

                                   28 april                                  9.30 uur    ds. G.A. Segger, Winsum                                        

                         

 

Spaardoosje 40-dagentijd Tear / Schoon Drinkwater In Oeganda

Heeft u meegespaard ? Volgende week zondag, 21 april,  kunt u het spaardoosje voorafgaand aan de dienst op 1e Paasdag inleveren in de kerk. Het is ook mogelijk het spaardoosje in te leveren bij Marleen Kooistra Hoofdweg Zuid 13 Spijk of bij Ina Ernsten Fraeilemaweg 21 Losdorp.

Bent u niet in de gelegenheid het spaardoosje in te leveren ? Het spaardoosje kan worden opgehaald. U kunt daarvoor contact opnemen met Grietje Blokzijl tel. 591730 of

Marjolein Hoving tel. 851164.

 

Neut’n schait’n voor Oeganda

Afgelopen zondag hebben we een gezellige middag met neut’n schait’n gehad. Er hebben een dertig tal gemeenteleden, jong en oud, aan mee gedaan. De middag waarvan de opbrengst voor ons project Oeganda is, werd georganiseerd door de jeugdraad. Het MFC was gezellig aangekleed en we werden verrast met hapjes die door jeugdraadleden waren klaar gemaakt. De opbrengst van deze middag was €183.99. We willen alle deelnemers en mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie hiervan hartelijk bedanken.

 

Vakantie

Van 22 t/m 29 april heeft ds. J.C. Schimmel  vakantie.

 

U4C

Wanneer? Zondagavond 21 April

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Kees Roggema

 U4C April is dit jaar op paaszondag, de dag dat we vieren dat onze Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en het graf achter zich liet. Uitstekende gelegenheid om dat te komen vieren bij U4C! Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek.  Na afloop is er koffie & thee.