Zondag 20 okt. 2019 - Jaargang 11 : 565

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     voorbereiding HAVoorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W. Rijzinga

Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

 

Binnenkomst, welkom

Intochtslied: Lied 146: 1, 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 207: 1, 2, 3 en 4 – De trouw en goedheid van de Heer

Gebed

Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Daniël 3:8-18 – door de lector

Zingen: Hemelhoog 321: 1, 2 en 4 – Wees mijn verlangen

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 154b: 1, 2, 6, 8, 9 en 10 – Heel de schepping, prijs de Heer

Dankgebed en voorbede, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Lied 864: 1, 2 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen

Zegen, gevolgd door lied 422: 1 – Laat de woorden

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Dijkhuis-v.d.Ploeg, Parklaan 2.

Mw. M. Zandt-Spijk, Lage Trijnweg 26 is na een knie operatie thuis gekomen uit het ziekenhuis.  Na overleg krijgt ze volgende week zondag de bloemen.

 

Erediensten 27 okt.                     9.30 uur          ds. A. Linde, Hoogeveen           HA

 

In KERKNIJS nr. 5, in de bijlage " om te bewaren" is een foutje geslopen.

Bij waarneming scriba staat er in het mailadres van Ebo en Elly een streepje te veel !

het moet zijn;

post/mail                  Ebo Blokzijl               

gastpredikant          Elly Flikkema                

 

Vakantie

Van 21 t/m 28 oktober, in de herfstvakantie, heb ik een week vrij. Voor ernstige gevallen ben ik wel bereikbaar via de wijkouderling, wijkbezoeker of Jannie Smid tel. 592023.
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

 

Als gemeente zijn wij op zoek naar nieuwe redactieleden voor KERKNIJS.

WIE LIJKT HET LEUK OM DIT TE GAAN DOEN.

U/je kunt zich telefonisch aanmelden bij Jannie Smid   592023

en per mail bij Ebo Blokzijl    

 

De collecte tijdens de Johnny Cash dienst heeft € 280.17 opgebracht en is bestemd

voor de stichting Exodus.

 

AANBIDDINGSLEIDER HANNE DE VRIES KOMT OP 20 OKTOBER NAAR U4C IN APPINGEDAM!

Aanbiddingsleider Hanne de Vries geeft een intiem concert tijdens een U4C avond in Appingedam, in Centrum Kabzeël.

Hanne de Vries, bekend van onder andere Opwekking en de EO-Jongerendag, gaat op huiskamertour. Op meer dan 20 plekken door het hele land zal de bekende worshipleader huiskamerconcerten geven, en tijdens deze tour komt hij ook naar Appingedam bij U4C.

Tijdens een huiskamerconcert zie je misschien wel Hanne op z’n best: zonder show en zonder poespas, simpelweg hij en zijn gitaar. Verwacht een intieme en eerlijke avond waarop we met elkaar God aanbidden en nadenken over het leven en over geloof.

Uiteraard zal ook tijdens deze, wat andere U4C avond invulling, ons gebedsteam aanwezig zijn om met je te bidden en/of te danken.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wil je dit ook niet missen? Kom dan op zondagavond 20 oktober naar Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77 in Appingedam. De avond begint om 19.30uur.