Om Kerknijs (de nieuwe naam van Hetzelfde Spoor) te kunnen lezen moet u ingelogd zijn.

Nog geen geregistreerd lid? Mail de scriba om een verzoek!

Rooster voor Kerknijs 2017

Inleveradressen:

Pie Pijper   't Loug 20   Tel. 591934  E-mail:
Truus West  Jonker 2 Tel. 591870  E-mail:

 

In het kopje van Kerknijs wordt aangegeven waar de kopij ingeleverd moet worden!!

Hieronder de data en waar het moet worden ingeleverd.

2017

Inleverdatum                                           Loopt van t/m……

09 jan.           (nr.1)       bij  Truus            22 jan.        t/m           08 maart(biddag)  ( 07  weken).

27 febr.          (nr.2)       bij  Truus            12maart      t/m           17 april ( 2e Paasdag)

10 april.         (nr.3)       bij  Pie                 23 april      t/m           28 mei

22 mei           (nr.4)       bij  Pie                 04 juni        t /m          09 juli

03 juli            (nr.5)       bij  Truus            16 juli         t/m           10 sept. ( 09 weken )

04 sept..        (nr.6)       bij  Truus            17 sept.      t/m           22 okt.

16 okt..          (nr.7)       bij  Pie                 29 okt.        t/m           03 dec.

27 nov.          (nr.8)       bij  Pie                 10 dec..      t/m           14 jan. 2018

  

2018

08 jan            (nr.1)      bij   Truus             21 jan.     t/m.             25 febr.