kinderen

ouderen

jeugd

vragend

jongvolwassenen

nieuwsbrief

volwassenen

kerknijs

Bewaren

Bewaren

Groep 7/8 Meisjes

Leiding: Brenda & Marten

Locatie: MFC (het oude Pro Rege)

Dinsdag 19.30 - 20.30 uur

Data club:

2 oktober
16 oktober

21 oktober Jongerendienst, kerk in 't Loug

6 november
20 november
4 december

25 december kerstviering en aansluitend gezamenlijk naar de kerstnachtdienst

Flessenactie: dinsdag na Pasen