kinderen

ouderen

jeugd

vragend

jongvolwassenen

nieuwsbrief

volwassenen

kerknijs

Bewaren

Bewaren

 

Groep 7/8 Jongens

Leiding: Mandy & Grianne

Locatie: MFC (het oude Pro Rege)

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur

Data club:

9 oktober
30 oktober

21 oktober Jongerendienst, kerk in 't Loug

13 november
27 november
11 december

25 december kerstviering en aansluitend gezamenlijk naar de kerstnachtdienst

Flessenactie: dinsdag na Pasen